Színházazegészvilág

2021.04.05

ÖltözzkiGöndör! Lehetcicis. Decsakkicsit! Rúzsozhatszis. Azé'mértékkel!

Jujjdeizgi. Hovamegyünk?
Nemmondommeg. Tízpercésindulunk.
Dehátmárhétóra.

Készenvagymár? Indulhatunk?

Összevisszaállahajam. Nincsegyrongyom. Nemjönrámbakker. Félévenemvettemfelcsinosat. Ennekmegkihúztákaszálátamacskák.

Jó'vanaz. Ténylegelkésünk!

Engedjmárkiteparaszt. Nézdmeghogyrámtapad. Kapcsolszzenét?

Afenébeatelefonom. Ittnemtudokvisszakanyarodnicsakúgy. Félpercésittvagyok.

Ezseakarkiengedni. Apicsábaelkésünk.

Afőútrakanyarodott. AkkorPestremegyünk. Dehátodaseérünknyolcig. Megzsanettoznakarendőrök.

Kívánatosarúzsosszád!


Milyennapodvolt? Monddmegnekikhanemtetszik. Mindenkiimprovizál!
Nemrúgnakkihaigazadvan. Majdelmészegykocsmábadolgozni. Mostaztmér'nem? Teszoktadmondanihogyajéghátánis! Jó'vanna.
Nemtudommegszoknihogyzárvavanmindenkocsma.

MostmiértfordultálelbalraSzakállas? MégsePest. Félrevezetszhehe. AkkoraTündéékhezmegyünk!

Hívottanyám.
Hozzámegyünk?
Hogymennénkmá'hozzámost?!

Akkormitakart?

Készasonka. Olyandrága. Nemasonka. Bárazis. Deédesanyádis.


Miértfordulszeljobbra? Ezvalamivicc?! Csakkrúzolunkmi?

Útonlenniaboldogság! Haggyámá'. Tudomigaz.

Bakkervisszafordultunk. Mimaradtmégotthon? Nemmaradtotthonsemmi.
Nemismegyünksehovase. Akkorbiztoshozzánklopóztakbeabarátaink. Tortávalgyertyávalvárnakasötétben. Énekelnekismajd. Jadenincsisszülinapom.

Újraitthon. Nincsisittidegenkocsi. Nincsisittsenki. Sekutyasemacska. Jadeazokigen.

Mostezmirevoltjó?!
Népmeséskirándulás. Csavarogtunkismegnemis. Csalódottisvagyokmegnemis.
Berúghatomakaput? Kitérdekelmitszólnakaszomszédok! Akkorlegalábbacsöngőjükethaddnyomjammegésfussunk. Túlszigorúvagy. Miértneérnénkmárrá?!

Nemmegyekelőrenáladvanakulcs. Denáladvantejöttélvisszaatelefonért.

Addidenyitomén.

Hátezmegmi?! Ánégyespapírontáblaabejáratiajtón.

RávanírvahogyZentheFerencOnlineSzínházSalgótarján.
Salgótarjánáthúzva. Kiskőrösodaírva.

Ámulvanevetés.
Anappalianézőtér. Atévéaszínpad. Ahűtőabüfé. Afogasaruhatár. Akanapéasimiznivalóbársonyszék.
Ajegyszedőnénipontelmentpisilni.

Apezsgőigazi.
Aszíndarabisigazi.
Megapandémiais.